główna zawartość

Ostatnio zmianiane publikacje:

1. Plan inwestycyjny

PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny SPZOZ w Łukowie na 2019 rok Plan inwestycyjny SPZOZ w Łukowie na 2018 rok Zarządzenie Nr 14/2018 zmieniające plan Zarządzenie Nr 23/2018 zmieniające plan Zarządzenie Nr 38/2018 zmieniające plan Plan inwestycyjny SPZOZ w Łukowie na 2017 rok Zarządzenie Nr 46 /2017 zmieniające plan Zarządzenie Nr 96/2017 zmieniające plan Plan inwestycyjny SPZOZ Łukowie na 2015 rok

Utworzony: 2014-03-31 | Zmodyfikowany: 2019-01-03 11:49

2. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Telefony: Centrala (25) 798 20 00-9 Sekretariat (25) 798 29 80 Administracja wew. 9 Dział Analiz i Rozliczeń wew. 274 Dział Ekonomiczno-Finansowy/Główny Księgowy wew. 208 Dział Higieny i Epidemiologii wew. 207 Dział Służb Pracowniczych wew. 283 Pełnomocnik ds. Jakości Inspektor Ochrony Danych wew. 329 Sekcja Administracyjno-Gospodarcza wew. 301 Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej wew. 304 Sekcja Informatyczna wew. 236 Sekcja Inwestycji i Remontów wew. 233 Sekcja Statystyki i Dokumentacj...

Utworzony: 2005-02-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-11 12:21

3. Strona Główna

Witamy!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 NIP: 825-17-11-719, REGON: 000306472

Utworzony: 2005-01-22 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 11:01

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję się, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińsk...

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 10:52

5. Dyrekcja

Dyrekcja

Władze szpitala Dyrektor SPZOZ w Łukowie - lek. med. Mariusz Furlepa Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych - Marek Zalewski Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów - Dariusz Orzeł Naczelna Pielęgniarka - Maria Posiadała Główny Księgowy - Anna Celińska - Mysław

Utworzony: 2005-02-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-21 10:01

6. Majątek szpitala

Majątek szpitala

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz Statutu SPZOZ w Łukowie. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Łukowskiego oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ w Łukowie jest plan finansowy ustalony przez Dy...

Utworzony: 2017-05-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 14:53

7. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwe potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę. Skargę możesz złożyć osobiście lub pisemnie. Zawsze możesz także żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Ważne! Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od daty wpływu skargi do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Może ...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 13:12

8. Misja

Misja

„Dla dobra naszych pacjentów, kierując się nadzieją i miłością dajemy swoje serce, rozum i doświadczenie. Przynosimy ulgę w cierpieniu i radość z powrotu do zdrowia."

Utworzony: 2018-08-23 | Zmodyfikowany: 2018-08-23 10:53

9. Regulamin Organizacyjny

Regulamin Szpitala

Tekst jednolity Regulaminu Załącznik nr 4, obowiązujące od 1 września 2016 r. Załącznik nr 5 - schemat, obowiązujące od 1 września 2016 r. Załącznik nr 6 - cennik, obowiązujące od 1 września 2016 r. Zarządzenie wewnętrzne 37/2016, obowiązujące od 1 września 2016 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/2017 obowiązujące od 10 kwietnia 2017 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 59/2017 obowiązujące od 20 października 2017 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 63/2017 obowiązujące od 15 listopada 2017 r. Zarządzenie wewn...

Utworzony: 2010-04-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-22 12:09

10. Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Plan działalności SPZOZ w Łukowie na rok 2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w SPZOZ w Łukowie za rok 2017 Sprawozdanie z wykonania planu działalności SPZOZ w Łukowie za rok 2017 Plan działalności SPZOZ w Łukowie na rok 2017 Sprawozdanie z wykonania planu działalności SPZOZ w Łukowie za rok 2016 Plan działalności SPZOZ w Łukowie na rok 2016 Plan działalności SPZOZ w Łukowie na rok 2015 Plan działalności SPZOZ w Łukowie na rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w SPZOZ ...

Utworzony: 2013-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-22 10:39

11. Konkursy i ogłoszenia

Konkursy i ogłoszenia

Konkursy i ogłoszenia

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-14 09:36

12. Przedmiot działania

Przedmiot działania

Cel i zadania Zakładu 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 2. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach: 1) Anestezjologii i intensywnej terapii; 2) Audiologii i fon...

Utworzony: 2005-02-04 | Zmodyfikowany: 2018-03-30 09:14

13. Statut

Statut

Statut

Utworzony: 2005-02-04 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 13:05

14. Redakcja Biuletynu

Redakcja biuletynu

Tomasz Buziak e-mail: t.buziak@spzoz.lukow.pl tel. (25) 798 0409 Ewelina Ciołek e-mail: e.ciolek@spzoz.lukow.pl tel. (25) 798 2000-9 wew. 329

Utworzony: 2005-02-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 10:06

15. Rada Społeczna

Rada Społeczna

P { margin-bottom: 0.21cm; }EM { font-style: italic; } Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem: inicjującym i opiniodawczym Powiatu Łukowskiego; doradczym Dyrektora. Do zadań Rady Społecznej należy: przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem ...

Utworzony: 2017-05-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 10:00

16. Informacje o przetargach

Przetargi

Ogłoszenia przetargów i ich wyników, znajdują się pod Zamówienia Publiczne Zamówienia Publiczne do 30 000 euro

Utworzony: 2005-02-08 | Zmodyfikowany: 2017-05-11 13:40

17. Dokumenty

Dokumenty

Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej REGON

Utworzony: 2009-09-10 | Zmodyfikowany: 2017-04-18 09:29

18.

Wykaz nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do wynajmu: Lp. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej Oz...

Utworzony: 2012-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-04-18 09:28

19.

Utworzony: 2013-08-29 | Zmodyfikowany: 2015-05-12 10:12