logo bip.gov.pl

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Dane teleadresowe
1.

Dane Teleadresowe

Telefony:

Centrala (25) 798 20 00-9
Sekretariat (25) 798 29 80
p.o. Dyrektora SPZOZ w Łukowie/Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - Mariusz Furlepa
 
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych - 
Marek Zalewski
 
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów - Dariusz Orzeł  
Pielęgniarka Naczelna - Maria Posiadała  
Główny Księgowy - Anna Celińska - Mysław  
   
Administracja wew. 9
 
Dział Analiz i Rozliczeń wew. 274
Dział Ekonomiczno-Finansowy/Główny Księgowy wew. 208
Dział Higieny i Epidemiologii wew. 207
Dział Służb Pracowniczych wew. 283

Pełnomocik ds. Jakości
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

wew. 329
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza wew. 301
Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej wew. 304
Sekcja Informatyczna wew. 236
Sekcja Inwestycji i Remontów wew. 233
Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt wew. 284
Sekcja Transportu wew. 309
Sekcja Zamówień Publicznych

(25)798 90 74
wew. 214

Sekcja Zaopatrzenia

(25)798 35 06
wew. 212

   
Pracownie/gabinety wew. 6  
Laboratorium wew. 280-2
Pogotowie Ratunkowe wew. 999
Pracownia Bakteriologii wew.286, 288
Pracownia EEG wew. 317
Pracownia USG wew. 264
Gabinet EKG/Audiometrii wew. 303
Pracownia Endoskopii wew. 248
Pracownia Holtera wew. 203
Pracownia Spirometrii wew. 326
Pracownia Tomografii Komputerowej wew. 327
Psychiatryczna Izba Przyjęć wew. 320
RTG/Mammografia/Rejestracja szpital wew. 260
RTG przychodnia wew. 229
   
Apteka Szpitalna wew. 297
Centralna Sterylizatornia wew. 255
   
Oddziały wew. 4
 
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień wew. 334, 338
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wew. 237, 238
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej wew. 239, 241
Oddział Detoksykacyjny wew. 314, 316
Oddział Dziecięcy wew. 254, 256
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wew. 305
Oddział Neonatologiczny wew. 245, 298
Oddział Neurologiczny wew. 222, 306
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny wew. 287, 292
Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży wew. 246, 247, 278
Oddział Psychiatryczny wew. 312, 313
Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho-Geriatrią wew. 310, 259
Oddział Rehabilitacyjny wew. 294, 295
Oddział Reumatologiczny wew. 276, 319
Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny wew. 251, 252, 253
Szpitalny Oddział Ratunkowy wew. 267
   
Rehabilitacja wew. 4  
Zakład Rehabilitacji Leczniczej wew. 299
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wew. 217
Ośrodek Dzienny dla Dzieci wew. 218
   
Przychodnia Specjalistyczna - Poradnie wew. 5
 
Rejestracja Specjalistyczna

(25)798 90 61
(25)798 90 62
wew. 339

Alergologiczna dla dzieci wew. 326
Chirurgii Ogólnej wew. 226
Chorób Zakaźnych wew. 287
Diabetologiczna wew. 339
Dziecięca/rejestracja

(25)798 26 54
wew. 231

Dzieci Chorych wew. 232
Endokrynologiczna wew. 277
Ginekologiczno - Położnicza (25) 798 22 16
Gruźlicy i Chorób Płuc/rejestracja wew. 234/235
Kardiologiczna wew. 221
Leczenia Uzależnień wew. 324, 325
Medycyny Pracy wew. 293
Medycyny Sportowej wew. 221
Neonatologiczna wew. 225
Neurologiczna, Zdrowia Psychicznego/rejestracja wew. 323
Okulistyczna wew. 224
Otolaryngologiczna wew. 330
Rehabilitacyjna wew. 223
Reumatologiczna wew. 219
   
   
Podstawowa Opieka Zdrowotna wew. 7
 
Łuków, ul. Partyzantów 10

(25) 798 65 90
(25) 798 2000-9
wew. 315

Łuków, ul. Doktora A. Rogalińskiego 3 dzieci
(25)798 26 54
(25(798 2000-9
wew. 231
Łuków, al. T.Kościuszki 2a dzieci
(25)798 96 25
dorośli
(25)798 29 37
   
Gręzówka 505 190 692
Jedlanka (25) 640 58 22
Serokomla (25) 755 45 25
Stoczek Łukowski (25) 797 00 14
Trzebieszów (25) 796 03 37
Wandów (25) 796 02 86
Wojcieszków (25) 755 41 17
   
Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska  
Łuków (25) 798 21 18
Stoczek Łukowski (25) 797 00 14
Wojcieszków (25) 755 41 17
   
Zespoły Ratownictwa Medycznego wew. 8  
Łuków

wew. 249
Piel. Oddz.
wew. 262

Adamów 721 060 578
Stoczek Łukowski 721 060 512

Poczta elektroniczna:

dar@spzoz.lukow.pl Dział Analiz i Rozliczeń
ksiegowosc@spzoz.lukow.pl Dział Ekonomiczno-Finansowy
g.pietrych@spzoz.lukow.pl Pielęgniarka Epidemiologiczna
kadry@spzoz.lukow.pl Dział Służb Pracowniczych
sekcjadm@spzoz.lukow.pl Sekcja Administracyjno-Godpodarcza
st@spzoz.lukow.pl Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej
t.buziak@spzoz.lukow.pl Sekcja Informatyczna
remont@spzoz.lukow.pl Sekcja Inwestycji i Remontów
statystyka@spzoz.lukow.pl Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt
trans@spzoz.lukow.pl Sekcja Transportu
zp@spzoz.lukow.pl Sekcja Zamówień Publicznych
zaopatrzenie@spzoz.lukow.pl Sekcja Zaopatrzenia
   
laboratorium@spzoz.lukow.pl Laboratorium
apteka@spzoz.lukow.pl Apteka Szpitalna

 


Podmiot udostępniający informację: SPZOZ w Łukowie
Za treść odpowiada: Ewelina Ciołek
Osoba, która wprowadziła dane: Ewelina Ciołek
Data wytworzenia informacji: 2005-02-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-27 07:54

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj