główna zawartość
artykuł nr 1

Dane kontaktowe

Telefony:

Centrala(25) 798 20 00-9
Sekretariat(25) 798 29 80
  
Administracja wew. 9 
Dział Analiz i Rozliczeńwew. 274
Dział Ekonomiczno-Finansowy/Główny Księgowywew. 208
Dział Higieny i Epidemiologiiwew. 207
Dział Służb Pracowniczychwew. 283

Pełnomocnik ds. Jakości
Inspektor Ochrony Danych

wew. 329
Sekcja Administracyjno-Gospodarczawew. 301
Sekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznejwew. 304
Sekcja Informatycznawew. 236
Sekcja Inwestycji i Remontówwew. 233
Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Aktwew. 284
Sekcja Transportuwew. 309
Sekcja Zamówień Publicznych

(25)798 90 74
wew. 214

Sekcja Zaopatrzenia

(25)798 35 06
wew. 212

  
Pracownie/gabinety wew. 6 
Laboratoriumwew. 280-2
Pogotowie Ratunkowewew. 999
Pracownia Bakteriologiiwew.286, 288
Pracownia EEGwew. 317
Pracownia USGwew. 264
Gabinet EKG/Audiometriiwew. 303
Pracownia Endoskopiiwew. 248
Pracownia Holterawew. 203
Pracownia Spirometriiwew. 326
Pracownia Tomografii Komputerowejwew. 327
Psychiatryczna Izba Przyjęćwew. 320
Mammografiawew.260
Rejestracja RTG

szpital wew. 260
przychodnia wew. 229

  
Apteka Szpitalnawew. 297
Centralna Sterylizatorniawew. 255
  
Oddziały wew. 4 
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnieńwew. 334, 338
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiiwew. 237, 238
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowejwew. 239, 241
Oddział Detoksykacyjnywew. 314, 316
Oddział Dziecięcywew. 254, 256
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholuwew. 305
Oddział Neonatologicznywew. 245, 298
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózguwew. 222, 306
Oddział Obserwacyjno-Zakaźnywew. 287, 292
Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciążywew. 246, 247, 278
Oddział Psychiatrycznywew. 312, 313
Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho - Geriatriąwew. 310, 259
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznejwew. 294, 295
Oddział Reumatologicznywew. 276, 319
Oddział Wewnętrzno - Kardiologicznywew. 251, 252, 253
Szpitalny Oddział Ratunkowywew. 267
  
Rehabilitacja wew. 4 
Zakład Rehabilitacji Leczniczejwew. 299
Ośrodek Rehabilitacji Dziennejwew. 217
Ośrodek Dzienny dla Dzieciwew. 218
  
Przychodnia Specjalistyczna - Poradnie wew. 5 
Rejestracja Przychodni Specjalistycznej

(25)798 90 61
wew. 339
kom. 721 173 099

Alergologiczna dla dzieciwew. 326
Chirurgii Ogólnejwew. 226
Chorób Zakaźnychtel. kom 603 070 690
Diabetologicznawew. 339
Endokrynologicznawew. 277
Ginekologiczno - Położnicza

kom. 609 005 172

Gruźlicy i Chorób Płuc/rejestracjawew. 234/235
Kardiologicznawew. 221
Leczenia Uzależnieńwew. 324, 325
Medycyny Pracywew. 293
Medycyny Sportowejwew. 221
Neonatologicznawew. 225
Neurologiczna, Zdrowia Psychicznego/rejestracjawew. 323
Okulistycznawew. 224
Otolaryngologicznawew. 330
Rehabilitacyjnawew. 223
Reumatologicznawew. 219
  
  
Podstawowa Opieka Zdrowotna wew. 7 
Łuków, ul. Partyzantów 10

(25) 798 65 90
(25) 798 2000-9
wew. 315
kom. 601 422 015

Łuków, al. T. Kościuszki 2adzieci
(25)798 96 25
798 26 54
dorośli
(25)798 29 37
kom. 601 425 680
  
Gręzówka505 190 692
Jedlanka(25) 640 58 22
Serokomla(25) 755 45 25
Stoczek Łukowski(25) 797 00 14
Trzebieszów(25) 796 03 37
Wandów(25) 796 02 86
Wojcieszków(25) 755 41 17
  
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 
Łuków(25) 798 21 18
  
Zespoły Ratownictwa Medycznego wew. 8 
Łuków

wew. 249
Piel. Oddziałowa
wew. 262

Adamów721 060 578
Stoczek Łukowski721 060 512

Poczta elektroniczna:

dar@spzoz.lukow.plDział Analiz i Rozliczeń
ksiegowosc@spzoz.lukow.plDział Ekonomiczno-Finansowy
g.pietrych@spzoz.lukow.plPielęgniarka Epidemiologiczna
kadry@spzoz.lukow.plDział Służb Pracowniczych
sekcjadm@spzoz.lukow.plSekcja Administracyjno-Godpodarcza
st@spzoz.lukow.plSekcja Eksploatacji i Aparatury Medycznej
t.buziak@spzoz.lukow.plSekcja Informatyczna
remont@spzoz.lukow.plSekcja Inwestycji i Remontów
statystyka@spzoz.lukow.plSekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych z Zakładową Składnicą Akt
trans@spzoz.lukow.plSekcja Transportu
zp@spzoz.lukow.plSekcja Zamówień Publicznych
zaopatrzenie@spzoz.lukow.plSekcja Zaopatrzenia
  
laboratorium@spzoz.lukow.plLaboratorium
apteka@spzoz.lukow.plApteka Szpitalna